Alkuun
Tervetuloa päiväkoti Pikkukerttuun!


Päiväkoti Pikkukerttu on Kirsikkapäiväkotien yksikkö Kyrön taajamassa, joka tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja sekä esiopetusta lapsiperheille. Hoitopaikkoja on kaikkiaan 62. Päiväkodissa toimii kolme ryhmää: Kertut, Korennot ja Eskarit.

Päiväkoti Pikkukerttu toimii vanhan osuusmeijerin tiloissa. Meijerin entinen asuinhuoneisto remontoitiin  päiväkoti käyttöön kesällä 2005. Helmikuussa 2010 siirryttiin meijerin puolelle, kun sinne remontoitiin uudet valoisat tilat, jossa tällä hetkellä toimii Korentojen osasto.

Syksyksi 2015 valmistui esikoululaisille uudet toimitilat ja päiväkodin tila laajeni entisestään. Sisätilojen lisäksi käytössämme on oma aidattu leikkipiha.

Kertut (1-4 –vuotiaat)

Kerttujen ryhmässä touhuaa 12-18 lasta ikäjakaumasta riippuen. Lasten touhuissa mukana hääräävät lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa.

Kerttujen kanssa harjoitellaan päivittäin tärkeitä asioita; pukemista, riisumista, ruokailua, puhtautta ja vessa-asioita. Ryhmässä harjoitellaan myös oman vuoron odottamista ja toisten lasten huomioon ottamista. Toimintaan sisältyy musiikkia, askartelua, satuja, ulkoilua ja retkiä lähiympäristöön. Lepoon ja leikkiin annetaan paljon aikaa. Aikuisen syli on monta kertaa päivässä mukava ja turvallinen turvapaikka hoivan ja huolenpidon ohella.

Kerttujen tilat mahdollistavat erilaisten mielikuvitusmaailmojen rakentamisen lasten mielenkiinnon mukaan. Pienryhmätoiminta kuuluu olennaisena osana hoitopäivään.


Korennot (4-5 –vuotiaat)

Korentojen ryhmään kuuluu 14-21 lasta. Ryhmässä hääräilee mukana lastentarhanopettaja ja 1-2 lastenhoitajaa lapsien määrästä riippuen .

Päiväohjelmaan kuuluu monenlaista. Toimimme pienryhmissä, joissa vaihtelevat eri sisällöt musiikista matematiikkaan. Ulkoilu säästä riippumatta ja liikunta kuuluvat jokaiseen päivään. Ruokailu on tärkeä hetki päivää. Opimme ruokailutapoja ja tutustumme erilaisiin ruokiin. Ruokailuin jälkeen levähdämme ja uppoudumme satujen kiehtovaan maailmaan.

Leikki on olennainen osa päivän ohjelmaa. Lapsi oppii leikkiessään ja leikki on parhainta vuorovaikutusta muiden lasten kanssa. Tarvittaessa aikuinen ohjaa ja rohkaisee lasta leikkiin ja luo mahdollisimman monipuolisen leikkiympäristön yhdessä lasten kanssa.


Eskarit (6 -vuotiaat)

Eskarit on Pikkukertun esikouluryhmä ja ryhmän koko vaihtelee vuosittain parinkymmenen molemmin puolin. Eskarissa työskentelevät lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Tarpeen mukaan ryhmässä on avustaja. Viikoittain ryhmässä vierailevat myös koulun erityisopettaja ja varhaiskasvatuksenerityisopettaja.

Toimintamme perustana ja runkona on valtakunnallinen esiopetussuunnitelma sekä Pöytyän kunnassa laadittu oma esiopetussuunnitelma, joka on käytössä kaikissa kunnan päiväkotien esiopetusryhmissä. Esiopetuksen toimintaa lähdetään suunnittelemaan yhdessä lasten kanssa ja lapsien kiinnostuksen kohteet otetaan toiminnassa huomioon. Näihin aiheisiin nivotaan esiopetussuunnitelmassa olevat asiat.

Suurin osa toiminnasta tapahtuu pienryhmissä. Asioita opetellaan ja harjoitellaan myös isossa ryhmässä esimerkiksi aamupiirissä, ruokailussa ja ulkoilussa.

Eskareiden ryhmä matkaa seikkailusta toiseen. Leikkiä harjoitellaan leikkiryhmissä ja liikunta sekä retket lähiympäristöön ovat toimintamme kulmakiviä. Jokapäiväiseen toimintaamme kuuluu perinteisten pihaleikkien opettelu. Ympärillämme on kaunis ja monipuolinen maalaismaisema. Uteliain silmin suuntaamme esikoulun mutkaiselle ja mielenkiintoiselle oppimispolulle.

Esiopetukseen haetaan sinä keväänä, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Esiopetusaika (4h/päivä) on maksutonta. Eskarilaisille on esiopetuksen lisäksi tarjolla päivähoitoa tarpeen mukaan.

Näin haet meille hoitoon


Näin haet meille hoitoon


Kirsikkapäiväkodit on palveluseteliperiaatteella toimivia päiväkoteja. Hoitoon voit hakea joko suoraan ottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla Kirsi Santaseen, lähettämällä oheisen lomakkeen tai sähköisesti Pöytyän kunnan kautta.


Sähköinen päivähoitohakemus
Lataa päivähoitohakemus(PDF)

Palveluntarjoaja eli Kirsikkapäiväkodit Oy ja vanhemmat laativat yhdessä palvelusetelihakemuksen Pöytyän kunnalle. Palvelusetelihakemus tehdään hyvissä ajoin, mielellään noin kuukautta ennen päivähoitotarpeen aloittamista. Palveluntarjoaja toimittaa hakemuksen kuntaan. Palveluntarjoaja ja perhe tekevät hoidosta myös keskinäisen palvelusopimuksen. Vanhemmat toimittavat tuloselvityksen kunnalle.

Vanhemmille päivähoito maksaa saman verran kuin kunnallinen hoito eli 0 – 283 euroa kuukaudessa tuloista riippuen. Seteli on siis tulosidonnainen ja perheen tulot vaikuttavat setelin arvoon. Palvelusetelipäätöksen tekee kunnassa varhaiskasvatuspäällikkö.

Palvelusetelipäätös tulee suoraan vanhemmille ja palveluntuottajalle. Kunta maksaa palveluntuottajalle erotuksen mikä syntyy kattohinnan ja hoitomaksun välille. Hoitomaksu tulee tämän jälkeen päiväkodista suoraan perheelle.

Kodin ja päiväkodin yhteistyö


Onnellinen ja oppiva lapsi sekä tyytyväinen perhe


Kirsikkapäiväkotien toiminta-ajatuksena on onnellinen lapsi ja tyytyväinen perhe. Yhteistyö on kaiken hoidon ja kasvatuksen perusta. Yhteistyö tarkoittaa kumppanuutta. Päivähoito tukee lapsen kasvua ja kehitystä vanhempien toivomalla tavalla. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma VASU yhdessä vanhempien kanssa.

Jo tutustumiskäynneillä on tärkeää, että kerrotte henkilökunnalle lapsen tavoista ja tottumuksista, lapsen kiinnostuksen kohteista sekä lapsenne kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Te vanhemmat olette oman lapsenne asiantuntijoita ja teidän tehtävänne on kertoa meille, mihin asioihin lapsen oppimisessa ja kehityksessä meidän tulisi kiinnittää huomiota arkipäivän toiminnassamme. Avoin keskustelu puolin ja toisin luo luottamuksellisen ja parhaan mahdollisen kasvuympäristön lapsellenne. Yhdessä sovitut periaatteet ja tavoitteet toimivat varhaiskasvatustoiminnan perustana päivähoidossa. Vanhemmilta saamamme palaute on tärkeää, koska niiden avulla voimme arvioida ja parantaa toimintaamme sekä kehittää sitä toivomaanne suuntaan. Muistattehan että, päiväkodin henkilökunta on vaitiolovelvollinen kaikissa lasta ja perhettä koskevissa asioissa!!   

Kirsikkapäiväkodeissa on käytössä sähköinen reissuvihko Muksunkirja, joka edesauttaa yhteydenpitoa puolin ja toisin. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä päiväkotiin ja päiväkoti tiedottaa asioista reissuvihon kautta. Käyttöoikeus alkaa hoidon alussa.

Toivomme, että voitte tutustua päiväkotiin etukäteen. Tutustumiskäyntejä olisi hyvä tehdä useampia. Mitä tutumpi hoitopaikka ja henkilökunta on, sitä helpompaa on hoidon aloitus. Harjoittelu luo turvallisuutta ja luottamusta sekä lapsille että teille vanhemmille. Ensimmäisinä hoitopäivinä kannattaa varata riittävästi aikaa, sillä lapsen kiireetön ja rauhallinen tuominen päiväkotiin helpottaa päivän alkamista ja sopeutumista hoitopaikkaan. Henkilökuntamme keskustelee mielellään teidän vanhempien kanssa lapsen hoitoon ja kasvatukseen liittyvistä asioista.

Toimintaamme kuuluu säännölliset keskustelut ja tapaamiset vanhempien kanssa. Järjestämme silloin tällöin myös virkistystä vanhempien arkeen eli kutsumme vaikka isät isänpäivän tienoilla yhdessä lasten kanssa aamupalalle tai pizzailtaan. Yhdessä vanhempien kanssa keräämme varoja kevätretkiä varten vaikkapa myymällä karkkeja tai järjestämällä tapahtumia.


Toiminnan tavoitteena on luoda iloinen ja positiivinen oppimisympäristö


Toiminnan tavoitteena on luoda iloinen, positiivinen oppimisympäristö, jossa lapsella on mahdollisuus tutkia, oppia ja kokea onnistumisen kokemuksia. Lapsella on mahdollisuus leikkiä toisten kanssa ja tuntea yhteenkuuluvuutta. Lapsella on ympärillään turvallisia aikuisia, jotka huomioivat erilaisten lasten tarpeet. Toiminnassa painotetaan lapsilähtöisyyttä. Toimintatapoja tarkastellaan lapsen näkökulmasta. Toimintaa säätelevät varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma.  

Säännöllinen havainnointi on tärkeä työkalu arvioidessamme lapsen kasvua ja kehitystä. Lasten havainnointien perusteella ryhmille laaditaan toimintatavoitteet lasten tarpeiden ja kehitystason mukaiseksi. Täytämme jokaisesta lapsesta havainnointilomakkeen, jonka vanhempi voi viedä mukanaan lapsen neuvolakäynnille. Myös lapset itse arvioivat omaa oppimistaan.

Toiminnassa käytämme enimmäkseen pienryhmiä, mutta harjoittelemme toimimista myös isommassa ryhmässä.

Toiminta-aika


Päiväkotimme ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 6-17.


Päiväkotimme ovat avoinna maanantaista perjantaihin klo 6-17. Kerrothan meille etukäteen mikäli lapsesi sovittuun hoitoaikaan tulee muutos. Ilmoita myös ajoissa jos sovittu hakija ei pääse hakemaan, vaan joku toinen noutaa lapsesi. Henkilökunta ei saa luovuttaa lasta muille hakijoille, mikäli asiasta ei ole sovittu. Kun tuot tai haet lastasi, varmista, että aikuinen havaitsee lapsen tulemisen tai lähtemisen. Turvallisuussyistä lapsi ei saa poistua portista ilman aikuista!    

Lapsen sairastuminen


ÄLÄ TUO SAIRASTA LASTA PÄIVÄHOITOON!


Jos lapsesi sairastuu, on hyvä, että ilmoitat siitä päiväkotiin. Mikäli lapsesi sairastuu päiväkodissa, ilmoitamme siitä sinulle. MUISTATHAN ILMOITTAA, JOS YHTEYSTIETOSI MUUTTUVAT! Tapaturman sattuessa viemme lapsesi välittömästi terveyskeskukseen ja ilmoitamme siitä sinulle. Kaikki päivähoitolapset on vakuutettu päiväkodin toimesta. ÄLÄ TUO SAIRASTA LASTA PÄIVÄHOITOON!       


Ruokailu ja hygieniaPäiväkodeissamme ruokaillaan monipuolisesti ja terveellisesti.


Päiväkodeissamme ruokaillaan monipuolisesti ja terveellisesti. Ruoka valmistetaan Riihikoskella omassa keittiössämme. Opettelemme hyviä pöytätapoja, joihin kuuluu myös kaikkien ruokien maistaminen. Syömispakkoa ei ole. Ruokailussa korostamme omatoimisuutta ja oman harkinnan kehittämistä ruoka-annoksen suuruudessa. Ruokailun jälkeen lapset imeskelevät xylitol-pastillin.

Mikäli lapsellasi on jokin allergia, ilmoita siitä henkilökunnalle. Erityisruokavalioista päiväkotiin toimitetaan lääkärintodistus.


Päiväkodissa lapsen puhtaudesta ja hygieniasta huolehditaan päivittäisissä toiminnoissa.


Päiväkodissa lapsen puhtaudesta ja hygieniasta huolehditaan päivittäisissä toiminnoissa. Infektioaikoina kiinnitämme erityistä huomiota käsihygieniaan esimerkiksi desinfektiotippojen käyttöä lisäämällä. Lasta ohjataan huolehtimaan puhtaudestaan omatoimisesti iän ja kehityksen mukaan.

PäivälepoHiljainen hetki on tärkeää jokaiselle lapselle.


Ruokailun jälkeen kaikki lapset osallistuvat lepohetkeen, jolloin kuuntelemme satua, hiljaista musiikkia tms. Hiljainen hetki on tärkeää jokaiselle lapselle niin henkisesti kuin ruumiillisestikin, vaikka ei varsinaisia päiväunia nukkuisikaan. Jokaisen lapsen unentarpeesta keskustellaan erikseen vanhempien kanssa.   

   

Leikki ja liikuntaTärkeintä on leikki.


Päiväkodin päivään sisältyy monenlaista toimintaa. Tärkeintä on leikki, koska leikkiessään lapsi oppii elämisen taitoja ja sääntöjä parhaiten. Leikki on perusta lapsen tasapainoiselle kehitykselle. Kirsikkapäiväkodeissa on paljon tilaa ja välineitä, jotka antavat lapselle mahdollisuuksia mitä mielikuvituksellisimpiin leikkeihin niin sisällä kuin ulkona. 

   


Liikunta ja liikkuminen harjoittavat monenlaisia taitoja.


Liikunta on osa jokapäiväistä toimintaamme. Liikumme sisällä ja ulkona. Hyödynnämme lähellä olevia liikuntapaikkoja: urheilukenttää, luistelukenttää, pururataa ja lähimetsiä. Käytössämme on sisäliikuntatiloja, joissa jumppaamme ja liikumme säännöllisesti. Teemme usein retkiä lähiympäristöön.

Liikunta ja liikkuminen harjoittavat monenlaisia taitoja. Paitsi perusliikuntataitoja, lapsi oppii myös noudattamaan yhteisiä sääntöjä, kuuntelemaan ohjeita ja ottamaan muita huomioon. Tärkeää on, että lapsi saa myönteisen kuvan liikunnasta ja liikkumisesta.

Luonto, ympäristö ja ulkoiluJoka päivä opitaan uutta itsestä ja ympäristöstä.


Täällä Pöytyällä meitä ympäröi maalaisympäristö, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet leikkiin, liikuntaan ja oppimiseen. Retkeilemme lähiympäristössä viikoittain mm. pururadalla, lähimetsässä, maisemapolulla tai muuten kävelyretkellä kylän raitilla.

Opimme pitämään huolta ympäristöstä piha- ja siivoustalkoilla. Metsä- ja luontoretkillä harjoittelemme luonnossa liikkumisen sääntöjä. Tutustumme kasveihin ja eläimiin. Havainnoimme ympäristön erilaisia asioita kuten liikennettä, ihmisen rakentamaa ympäristöä ja vaikkapa sään erilaisia ilmiöitä. Joka päivä opitaan uutta itsestä ja ympäristöstä.


Ulkoilu

Ulkoilemme kaksi kertaa päivässä. Toivomme, että lapsellanne olisi myös sadesäähän sopiva varustus eli saappaat, kurahousut ja sadetakki, koska sateellakin on mukava ulkoilla.  Ulos ja sisälle tarvitaan eri vaatteet myös kesällä.

Päiväkodeissamme on paljon lapsia, jolloin vaatteiden sekaantuminen on hyvin mahdollista. Tämän voi helposti estää nimikoimalla kaikki vaatteet. Lapsesi saattaa päivän aikana jostakin syystä tarvita varavaatteita, joita olisikin hyvä löytyä repusta.  Lapsia kannustetaan pukemaan itse, mutta aikuisen apua on aina saatavilla, jos sitä tarvitaan.

Uskonto ja etiikka


Uskontokasvatuksen toteuttamisesta sovitaan lapsen vanhempien kanssa.


Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan vanhempien kanssa lapsikohtaisesti uskontokasvatuksen toteuttamisesta. Kirsikkapäiväkotien lapset vierailevat säännöllisesti seurakunnan tapahtumissa. Seurakunnan henkilöstön kanssa tehdään syksyisin yhteinen toimintasuunnitelma, jossa sovitaan yhteisistä asioista. Uskontokasvatus tulee esille myös vuoden kierrossa esim. erilaisten juhlapyhien ja perhejuhlien kautta.


Etiikka näkyy arjen erilaisissa tilanteissa.


Etiikka näkyy arjen erilaisissa tilanteissa mm. toisen kunnioittamisessa ja huomioimisessa. Anteeksi pyytämistä ja anteeksi antamista harjoittelemme lähes päivittäin. Usein pohdimme oikean ja väärän merkitystä, oikeudenmukaisuutta ja rehellisyyttä. Huomioimme kiusaamisen ennaltaehkäisyn arkipäivän tilanteissa.

Erilaiset tunteet kuten pelko, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lasten elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Matematiikka


Lapsi oppii, että matematiikkaa on joka puolella ympärillämme.


Matematiikka liittyy arkipäivän tilanteisiin. Matematiikkaan tutustumme leikkien, pelaten, tutkien ja kokeillen. Leikin lomassa laskemme erilaisia asioita, jolloin tutustumme numeroihin ja lukumääriin. Rakentelemme torneja, teemme ympyröitä ja muita muotoja. Vertailemme, luokittelemme ja mittaamme vaikkapa omaa pituutta tai leikimme kauppaleikkiä ja laskemme rahoja. Lapsi oppii, että matematiikkaa on joka puolella ympärillämme.  

Kieli ja kommunikaatio


Kielen kehityksen tukeminen on tärkeä osa päivittäistä toimintaa.


Kielen kehityksen tukeminen on tärkeä osa päivittäistä toimintaa. Sanavarasto kasvaa ja käsitteiden ymmärtäminen kehittyy. Lapsi oppii ymmärtämään ja tuottamaan puhetta sekä kertomaan asioita ja keskustelemaan vastavuoroisesti. Sadut, tarinat, lorut ja riimit kuuluvat jokaiseen päivään. Päivän aikana lapsille luetaan kirjoja ja lapset lukevat ja katsovat kirjoja itse. Lorupussi kuuluu jokaisen ryhmän vakiovarusteisiin, samoin erilaiset riimittelykortit. Lapset tekevät satuja ja tarinoita myös itse. Näin syntyy mitä jännittävimpiä tarinoita ja seikkailuita.   

TaiteetPäiväkodissa lapsella on mahdollisuus maalata, muovailla, piirtää ja askarrella.


Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus maalata, muovailla, piirtää ja askarrella sekä ohjatusti että omatoimisesti. Musiikki on osa jokapäiväistä toimintaa. Laulamme, soitamme, tanssimme ja nautimme musiikista monella tavalla. Kerran kuukaudessa kokoonnumme kaikki saliin viettämään yhteistä hetkeä. Silloin iloitsemme musiikista ja liikunnasta eri muodoissaan.    

Kaikkien yksiköidemme ruoka valmistetaan Pikkukirsikan omassa keskuskeittiössä.

Päiväkoti Pikkukerttu  Yhteystiedot

 • Päiväkoti Pikkukerttu
 • Huitinperäntie 6
 • 21800 Kyrö

 • Aukioloajat arkipäivisin 6.00-17.00
 • paivakoti.pikkukerttu@pp.inet.fi

 • KERTUT 050 9189000
 • KORENNOT 044 7008884
 • ESKARIT 044 0918900

 • Päiväkodin johtaja: Taina Vihava
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja: Taina Vihava